Sawat Dee Barnehage

Velkommen til Godbiten Barnehage             (gamle Sawat Dee Barnehage)

Velkommen til Godbiten Barnehage (gamle Sawat Dee Barnehage)

Sawat Dee barnehage bytter navn og profil. Det nye navnet er;

 

Godbiten Barnehage

(Ny webside er under bearbeiding http://www.godbitenbarnehage.no og vil bli lansert i løpet av februar.)


Vi ønsker velkommen til åpen dag

torsdag 26. februar kl. 12-18

Kom innom og få et innblikk i vår flotte barnehage.

 

 

Barnehagens satsningsområder er språk og sunt kosthold.

 

Vi skal ha et godt språkarbeid, med de ansatte som språkmodeller, hvor barna skal få høre og bruke språket aktivt.

Arbeid med språk er viktig for barnas sosiale liv, kulturelle tilhørighet og utvikling av kunnskap.

Måltidene skal fremme gode kostvaner.

Barna får delta i forberedelser ved matlaging, læring om ulike kulturers mattradisjoner, utvikling av lukt- og smakssansen, selvstendighetstrening og samspill med andre.Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner, tanker og uttrykk på tvers av grenser. Toleranse og forståelse står sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en samlingsplass der barn, foreldre og nærmiljø kan møtes og oppleve trygghet, samhold og utvikling.

Vår personalgruppe består av 40 % menn og 60 % kvinner. De representer ulike språk, kulturer og personligheter, og er barnehagens viktigste ressurs. Barnehagen har en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling med totalt 33 barn. 

 

 

 

 

Våre åpningstider er kl. 07.30 – 17.00 mandag til fredag

 

 

 

 


 


 


Bunn
ULNA AS